+420 721 425 495

Slovensko: Vyšší pokuty pro piráty

Slovenská vláda definitivně schválila novelu silničního zákona a s ním i mnohem přísnější pokuty za překročení maximální rychlosti o 50 km/h v obci a o 60 km/h mimo ni. Postih může ve správním řízení dosáhnout 500 až 1000 euro. Na místě pak pokuta bude činit 250 až 800 euro, což je o 150 euro více než dosud.


Toto zvýšení pokut je namířeno proti pirátům, kteří nejsou ochotni dodržovat předpisy a dokáží se v obci pohybovat rychlostí sto a více kilometrů v hodině.

Zároveň ministerstvo vnitra, které je navrhovatelem novely, ponechává v platnosti, že společně s pokutou je možné v takovýchto případech zadržet řidičský průkaz na šest měsíců až tři roky. Navrhovatelé této normy doufají, že takovýto postih odradí nejednoho od rychlé jízdy.

Významná jsou i opatření proti alkoholu za volantem. A to počínaje tím, aby bylo ztíženo získání řidičského průkazu pro ty, kdo pijí. Například bude zavedeno opatření, které zpřísní získání řidičského oprávnění pro ty, kdo byli v uplynulých pěti letech registrováni orgány v podnapilém stavu. Totéž se týká těch, kdo se ucházejí o znovuzískání řidičského průkazu po jeho zadržení zapříčiněné jízdou pod vlivem alkoholu.

Podobně po zjištění lékařů, že dotyčný adept na získání řidičského průkazu má sklon k alkoholismu, bude následovat absolvování odborného poradenství.

Pokud bude novela schválena slovenským parlamentem, začne platit 31. prosince 2015.

Navrhované pokuty za překročení rychlosti v SR

Úroveň

Překročení rychlosti

Pokuta/€ ve správním jednání

Pokuta/€ v blokovém jednání


1

v obci o 20 km/h nebo mimo obce o 30 km/h

100

50


2

v obci o 21 až 50 km/h nebo mimo obce o 31 až 60 km/h

150–600

30–400


3

v obci o 50 km/h nebo mimo obce o 60 km/h

500–1 000

250–800