+420 721 425 495

Slovensko: Také problémy se stáčením km

U našich východních sousedů odhadují, že až polovina všech prodávaných ojetých automobilů má stočený počet kilometrů na tachometru. Pode odhadů společnosti Cebia, se pak jedná na Slovensku o 130 000 takto upravených vozidel.

Chtělo by se říct – nic nového pod sluncem, je to jako v Čechách. Jedním z problémů u našich sousedů je zákon, který nepovažuje tachometr za „úřední měřící přístroj“ a tudíž není jeho úprava trestná.

Co je postižitelné, je uvedení kupujícího v omyl uváděním záměrně zkreslených údajů, jako je třeba stav najetých kilometrů. Nicméně i tady je pro trestnou postižitelnost takového skutku ještě třeba prokázat, že stočení kilometrů bylo provedeno se záměrem obohatit se na úkor kupujícího. Prostě, vše je tak legislativně složité, že prokázat trestný čin při stáčení kilometrů není jednoduché.

Naopak samotné stáčení je věc prostá dokonce i v případě, že se jedná o nutnost zásahu do elektroniky. Stačí k tomu jen notebook se speciálním programem, který není těžké stáhnout na internetu. Pak mít připojení k elektronice a je to. Fakt, že jsou někdy údaje o původním stavu najetých kilometrů uloženy v palubní jednotce vozu, situaci nemění. K údaji se většinou dostanou jen v odborném servisu zastupujícím danou značku.

A tak na Slovensku, stejně jako v Čechách, přes dlouhou řadu upozornění samotných motoristů, boj ÚAMK a dalších organizací zůstává problém bez zásadního řešení. Co k tomu dodat?