+420 721 425 495

Slovensko: Chystaná zpřísnění

Naši východní sousedé plánují další zpřísnění dopravních předpisů, s tím, že v současnosti se jedná o návrhy předložené ministerstvem vnitra SR do meziresortního řízení. Hovoříme o novele zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 8/2009 Sb. a zákona č. 372/1990 Sb. o přestupcích. Jednou větou – přísnější postihy. Například za nepřiměřenou rychlost to bude až 1000 euro.


Tato částka byla v současnosti stanovena na maximálních 800 euro ve správním řízení, nyní to bude o 200 více. Nejvyšší bloková pokuta pak bude v tomto případě rovněž vyšší. Z 650 euro se posune na 800. Tyto sankce se budou týkat případů, kdy řidič překročil povelenou rychlost v obci o 50 km/h a mimo ni o 60 km/h. A jelikož je takovýto přestupek považován za zvláště závažný, doprovodí ho možnost zákazu řízení vozidla na 6 měsíců až na 3 roky.

Do novely silničního zákona by se mělo dostat i specifické ustanovení o dodržování maximální rychlosti pro nákladní automobily v místech jejich dynamického vážení. Jakmile totiž kamion jede rychleji, než na jakou rychlost je kalibrována váha, není výsledek vážení prokazatelný. Aby se tímto způsobem řidiči nevyhýbali dynamickému vážení, má být zavedena pokuta 798 euro za nedodržení stanovené rychlosti. Pokud jde o nákladní vozidla, bude také zaveden zákaz předjíždění jiných automobilů na dálnicích pro vozidla nad 7,5 tuny.

Pokud jde o dosavadní omezení provozu vozidel nad 7,5 tuny v neděli a ve dnech pracovního klidu, nemohli vyjet od 00,00 hodin do 22,00 hodin, bude pozměněno. Toto ustanovení se navrhuje zúžit na čas od 07,00 hodin do 22,00 hodin.

Významně takové chtějí nové předpisy na Slovensku chránit ty nejohroženější – děti, chodce, cyklisty. Takže například děti do 10 let budou moci na kolech jezdit i po chodníku pro chodce. Naopak, všechny děti budou muset na kole používat ochrannou přilbu, a to i když budou v cyklosedačce. Do 12 let se nemohou ani jako spolujezdci přepravovat jak na motocyklu, tak i na čtyřkolkách a podobných dopravních prostředcích.

Pokud jde získání řidičského oprávnění, budou přísněji a specificky posuzování ti, kdo měli v minulosti problémy s alkoholem.

Novely zákonů mají přinést i mnohé další změny, jejichž konečná podoba bude známa teprve po celém procesu jejich schvalování. Nicméně už nyní je jasné, že přinesou zpřísnění za porušování dopravních předpisů na Slovensku.

zdoj: uamk