+420 721 425 495

Přestupek: Od října 2 roky na vyřízení

Podle některých informací, je až polovina řidičů, kteří se dopustili zásadnějšího dopravního přestupku: dopravní nehody, jeli pod vlivem alkoholu nebo zásadněji překročili povolenou rychlost, schopna se vyhnout postihu. A to jak případnému pozastavení řidičského průkazu, tak pokutě a podobně. Cesta – prodlužování řízení.


Dosavadní zákon hovoří o promlčecí lhůtě v délce jednoho roku. Po tuto dobu jsou schopny některé advokátní kanceláře nebo specializované firmy se svými poradci protahovat jednání, nepřebírat poštu, vznášet námitky a podobně. Tak se stane, že během jednoho roku nebude věc ukončena a přestupek je promlčen.

O tom, že se nejedná o žádnou fámu, hovoří jasně následující čísla. V Praze měli úředníci celkem k řešení zhruba 61 000 dopravních přestupků, které měli vyřešit ve správním řešení (základním krokem budoucího neplatiče pokuty je přesunout událost do správního řízení). Za rok se jim nepodařilo vyřídit 24 000. Přitom ještě před třemi lety se jednalo jen o 7000 nevyřízených případů.

Samozřejmě, že kromě záměru jsou tu i objektivní důvody – nedostatek úředníků.

Tyto oba důvodu nutí změnit to zásadní, dobu po které nastupuje zánik odpovědnosti za přestupek. Dosud to byl jeden rok. Od října by měla začít platit novela zákona o přestupcích, která prodlužuje celkovou lhůtu na projednání přestupku na dvojnásobek (respektive přeruší jednání a znovu ho zahájí), na dva roky.

A ani to ještě není konec. Ministerstvo vnitra podalo návrh další právní úpravy, kterou poslanci ještě nezačali projednávat, která ale navrhuje dokonce prodloužení doby do pravomocného rozhodnutí na celkem tři roky. Je ovšem na poslancích, jak v této věci rozhodnou.