+420 721 425 495

Pokuty: Poputují přes hranice

Směrnice o dopravních přestupcích a možnosti zasílání pokut řidičům do jejich domovských zemí Evropské unie začala platit roku 2013. Ovšem evropský soud pro nesrovnalosti zrušil tuto směrnici a přijal jen dočasné podmínky. Nyní evropský parlament schválil nový právní rámec, který začne platit od 6. května. Co to pro řidiče znamená?

Jednoduše řečeno, že země Evropské unie si budou vyměňovat informace, tedy data o dopravních přestupcích občanů EU, a to v rámci nové právní úpravy ochrany osobních dat. Přičemž výměna informací o dopravních přestupcích a údajích o registraci vozidel se bude týkat osmi závažných dopravních přestupků, jako: řízení pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, jízdy na červenou, telefonování za jízdy, zásadnější překročení povolené rychlosti… Jinými slovy za ty nejvážnější přestupky (z toho se trochu vymyká telefonování za jízdy), budou řidiči postihováni ve své domovské zemi prostřednictvím policie země, kde k přestupku došlo. Samozřejmě také ve výši, které odpovídá pokutě v zemi, kde byl spáchán.

Navíc se tato směrnice dále rozšiřuje o země: Velká Británie, Irsko a Dánsko, kde platily výjimky. Nejpozději do dvou let se tedy očekává, že směrnici EU začnou uplatňovat i v této trojici států EU.

Tudíž jednoduchá rada zní – pokud spácháte přestupek v zemi EU, „vyplatí“ se vám zaplatit jej na místě (v řadě zemí se při zaslání pokuty do několika dnů například poštou částka snižuje), než čekat že vás pokuta dostihne doma. Zde totiž budete muset zaplatit plnou částku a ještě asi dvousetkorunové výdaje spojené s touto administrativou.

Asi je zbytečné dodávat, že ještě levněji vyjde, když nebudete dopravní předpisy vůbec porušovat. Ať už doma nebo v cizině.