+420 721 425 495

Linka pomoci řidičům

Pokud budete potřebovat pomoc se svým vozem třeba při dopravní nehodě nebo poruše a nevíte tel. číslo na svou pojišťovnu, volejte 1224.

Základním cílem

Linky pomoci řidičům 1224 je urychlení odtahu nepojízdného vozidla z tuzemských pozemních komunikací po nehodě nebo při poruše vozidla smluvní asistenční společností pojišťovny, u které je pro vozidlo sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a tím přispět k rychlé obnově bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a snížit tak riziko vzniku další škody v důsledku překážejícího nepojízdného vozidla.

Pokud neznám

telefonní číslo na smluvní asistenční společnost pojišťovny, u které mám sjednány asistenční služby.