+420 721 425 495

Kdy do Vídně po dálnici?

Odpověď je jednoduchá – pokud jde o rakouskou stranu, je to možné co by dup. Pokud o českou – tak termín zní: někdy…Pokud jde o rychlostní komunikaci R52 z Brna, po obchvatu kolem Mikulova, na hranice, pak je to jeden z typických příkladů šlendriánského přístupu celé řady českých státních institucí.


Začněme tím, že tato rychlostní komunikaci existuje na mapě ČR už od roku 1996, ale jen tam. Je přímo trestuhodné, že se od té doby nedostala ani do územního plánu Jihomoravského kraje, protože když to vypadalo, že bude schválen, shodili ho ekologové. Nesouhlasí s trasou pod Pálavou a kolem novomlýnských nádrží. Neblaze vstoupili do děje i samotní ministři vlád od roku 2009, a to včetně zatím předposledního, který prosazoval, aby se jednalo jen o dvouproudou komunikaci.

Nad tím může asi 800 tisíc českých turistů, kteří každoročně míří například přes Rakousko do Chorvatska jen nechápavě vrtět hlavou.

Naštěstí ten současný se opět postavil za čtyřproudou komunikaci, co ale z toho? Není územní plán kraje, podle všeho nebude ani dříve než v prvním čtvrtletí roku 2016. Přitom pro propojení dálniční sítě Brno – Vídeň z české strany nejde o žádný titánský úkol, který by česká strana nemohla zvládnout. Chybí totiž asi 20 kilometrů za odhadem 10 miliard korun. Naproti tomu rakouská strana, která je velmi rozpačitá nad počínáním té naší, je s výstavbou už jen asi 15 km od hranic.

Co se tedy dá v nejbližší době očekávat? Snad jediné, a to započetí výstavby obchvatu Mikulova, na který se pak má R52 napojit.

Co k tomu můžeme za české motoristy dodat? Jen to, že je to velmi smutný příběh neschopnosti českých odpovědných pracovníků a politiků, kteří postavili místo dálnice za 20 let jen pomník prázdných slibů.