+420 721 425 495

Jak přijdete o řidičák v zahraničí?

, proč vám mohou v cizí zemi zadržet řidičský průkaz je celá řada a liší se země od země. Stejně jako doba zadržení (roste počet zemí s možností celoživotního zákazu řízení), rychlost celého procesu, rozdílné je i to, co doprovází přestupek – výše pokuty či dokonce délka vězení. V čem je ale v zásadě v zemích Evropské unie ze strany policie a orgánů činných v trestním řízení shoda?


Že o řidičský průkaz můžete přijít při jízdě pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek, za vysoké překročení maximální povolené rychlosti a neposkytnutí pomoci i ujetí z místa nehody.

Buďme konkrétní. Například rakouští policisté zabaví řidičský průkaz tomu, kdo překročil povolenou maximální rychlost o více než 40 km/h v obci a o 50 km/h mimo ni. To jejich němečtí kolegové k vám mohou být podstatně přísnější a zadržet vám oprávnění už za překročení povolené rychlosti v obci o 30 km/h a mimo ni o 40 km/h.

To je jen jeden z příkladů. Podstatné ale je, rozlišit, jaký postih vám – samozřejmě že ne vám, ale jinému řidiči – byl uložen. Zadržen řidičský průkaz nebo dotyčný přišel o oprávnění k řízení vozidla? První je doklad, kterým se prokazuje dotyčná způsobilost k řízení motorového vozidla. Tedy papír, který může být po určitou dobu zadržen, aby byl řidiči po stanovené době navrácen.

Ovšem zrušení oprávnění k řízení neznamená nic menšího, než že musíte tohoto oprávnění opět získat, dosáhnout – jinými slovy složit zkoušky a absolvovat vše, co k získání oprávnění patří.

Přičemž důvodů, proč může být řidičské oprávnění odebráno, může být více a nemusí jít jen o tak hrubé porušení dopravních předpisů. Důvodem mohou být: ztráta odborné způsobilosti, zdravotní nebo psychické způsobilosti…

Ale vraťme se k tomu, co vás může potkat na silnicích EU. Zcela jednoznačnou a „nepřekročitelnou“ hranicí pro řidiče je jízda s alkoholem v krvi nad mez stanovenou zákonem dané země. Nemluvě o požití drog. Za to vám mohou v cizí zemi zadržet řidičský průkaz, ale musí stanovit, za jakých podmínek (tedy i a za jak dlouho) vám může být řízení v dané zemi povoleno nebo nikoliv. Ani policie ani soud cizí země ale nemůže cizinci zrušit řidičské oprávnění pro celou EU. Jinými slovy, o tom, že už nemáte oprávnění k řízení motorového vozidla, může rozhodnout jen orgán země, která oprávnění vydala, a to podle předpisů oné země. Pokud například bude policie Německa názoru, že řidička jela pod vlivem drog, může jí zadržet řidičský průkaz, nikoliv zrušit řidičské oprávnění. Byť to německé zákony připouštějí. O tomto postihu mohou rozhodnout jen rakouské orgány. Zda tak učiní, je na jejich posouzení. Tento fakt vyplynul z případu rakouské řidičky Aykulové a rozhodnutí Soudního dvoru EU.

Nechejme nyní stranou konkrétní případ a prostě konstatujme: zásadní porušování dopravních předpisů se bez ohledu na jednotlivé země dočká přísného potrestání a „přijít o řidičák“ v té nebo jiné podobě je rozhodně trest zásadní. Rozhodně tedy varujeme - vůbec se do takové situace dostaňte a nebudete řešit, co a jak s řidičským průkazem či oprávněním.