+420 721 425 495

10 mýtů o tankování

Je lepší palivo na značkových nebo neznámých čerpacích stanicích? Je telefonování při čerpání nebezpečné? Jistě znáte i další otázky spojené s tankováním paliva do automobilů, které už se staly doslova mýty. A tak se ÚAMK společně s partnery v německém automotoklubu ADAC podíval na celkem deset mýtů týkajících se této tématiky a snažil se najít pravdivé informace. Jak je to tedy?

Mýtus č. 1: Je palivo na značkové čerpací stanici lepší?

V podstatě, palivo pochází - ať už pro značkové nebo levné čerpací stanice - ze stejných rafinérií. Nicméně, značkové stanice mohou kromě speciálních paliv (s vyšším oktanovým číslem a podobně) nabízet také ta, s přidanými aditivy, která mohou mít vliv na výkon motoru nebo snížení spotřeby a podobně. Požadavky na kvalitu pohonných hmot jsou stanoveny příslušnými normami. V Německu a dalších západoevropských zemích se zřejmě naprosto výjimečně setkáte s případy šizení. Naproti tomu v ČR (i přes stále častější kontroly ČOI a vysoké postihy) a dalších východoevropských zemích se to stává. A tak se doporučuje tankovat právě u značkových stanic, kde jsou přísnější vnitřní normy a kontroly. Nicméně samotné palivo na značkových i neznačkových čerpacích stanicích je v zásadě stejné. Nekvalita je dána jen kvalitou a poctivostí obsluhy.

Mýtus č. 2: Nebezpečné baterie mobilních telefonů

Telefonování na čerpací stanici pomocí mobilního telefonu je prý nebezpečné. Čistě teoreticky by mohlo dojít k tomu, že by akumulátor telefonu mohl vytvořit jiskření, které by v kombinaci s rozlitým palivem, způsobilo explozi. Nicméně, žádný takový případ není znám ani v Německu ani u nás. Navíc moderní mobilní telefony a jejich akumulátory jsou odolnější, bezpečnější takže možnost podobné události je zcela zanedbatelná.

Mýtus č. 3: Nebezpečné záření mobilního telefonu

Mylná je představa, že elektromagnetické vlny představují nebezpečí pro čerpací stanice. Jistě, toto záření může vyvolávat poruchy na přístrojích v nemocnicích, v letadle a podobně, ale rozhodně ne na čerpací stanici. Ostatně právě proto se s něčím takovým, jako je zákaz používání mobilu na stanicích, na rozdíl od zmiňovaných nemocnic, vůbec nesetkáte.

Mýtus č. 4: V pondělí je nejlepší a nejlevnější palivo

Pokud jde o doplňování paliva v první pracovní den, tak to pravda vůbec nemusí být. Každá síť čerpacích stanic má své dny a časy doplňování paliva, a to především s ohledem na to, aby to neomezovalo provoz a tedy nekrátily se tržby. Pokud jde o ceny, podle studie německého ADAC se ceny mohou pohybovat dokonce i během dne, rozdíly mezi pracovními dny (pondělím až pátkem) jsou spíše výjimkou. Kdo chce ušetřit, může v Německu čerpat ve večerních hodinách (mezi 18 - 20 hodinou), kdy se na některých stanicích vyskytují slevy. Pro motoristy jsou k dispozici také informace o cenách na: www.adac.de/tanken. V Čechách se častěji setkáváme se slevami o víkendech.

Mýtus č. 5: Omylem přeteče nádrž

Palivovou nádrž moderního automobilu můžete přeplnit jen my sami a vědomě. Díky moderním technologiím dojde v okamžiku naplnění samotné palivová nádrže k automatickému vypnutí plnicí pistole. Takže pokud necháme okamžik ústí pistole v hrdle, vyteče zbytek paliva a nic z ní při vracení do stojanu nevyteče. Samozřejmě, pokud se snažíme záměrně naplnit palivem i samotné hrdlo ústící do nádrže, může se stát, že palivo přeteče. Což není dobré pro životní prostředí, lak vozu, stejně jako bezpečnost. Především v létě dochází při vyšších teplotách k rozpínavosti paliva, vytváření par, které, když by neměly kam unikat (stále je tu ještě automatický upouštěcí pojistný ventil), mohlo by dojít ke vznícení. Takových případů je minimum, nicméně zvláště v létě je na místě před přeplněním nádrže, jen pro ušetření pár korun, české motoristy varovat.

Mýtus č. 6: Flat pneumatiky plýtvají palivem

Odpověď je trochu jiná. Nejde tolik o druh pneumatik, jako o to, jak jsou natlakovány. Jinými slovy, je pravdou, že tlak vzduchu v pneumatice nižší proti stanovené hranici pouze o 0,2 baru už zvyšuje valivý odpor pláště a spotřebu o jedno procento. Nemluvě o opotřebení pneumatik, stejně jako zvyšování rizika jízdy. Samozřejmě, že stále hovoříme o používání letních plášťů, pokud někdo „dojíždí“ zimní v létě, automaticky si způsobuje oba problémy: vyšší spotřebu, horší bezpečnost danou například prodlužováním brzdné dráhy a podobně.

Mýtus č. 7: Křečkování paliva se vyplatí

Pokoušet se překlenout období nepříznivých cen paliva jeho skladováním ve větším měřítku, je nerozumné. Pokud jde o německé předpisy, pak lze v domácnostech skladovat maximálně 100 litrů nafty, ale jen 1 litr benzinu. V garážích to může být 200 l nafty a 20 litrů benzinu. Samozřejmě při použití odpovídajícího uzavíratelného a nerozbitného obalu. Pokud jde o cestování Čechů po zemích Evropské unie, pak připomínáme, že lze převážet pouze 20 litrů paliva, to je osvobozeno od cla. Při větším množstvím je nezbytné doplatit na celnici daň z pohonných hmot. Pokud jde o řadu zemí mimo EU, je dovoz paliva v osobním autě buď zcela zakázán nebo striktně omezen. Takže šetřit převážením 20 litrů paliva (při rozdílu ceny například 5 Kč/1 l) je rozhodně nesmysl. Nemluvě o riziku nebo zápachu ve vozidle.

Mýtus č. 8: Cena na poutači nikdy nelže

Po pravdě, je to zcela naopak. Jestliže se stane, že hlavní poutač ukazuje jednu cenu, a při uvolnění čerpací pistole na panelu stojanu naskočí jiná cena, platí právě ona. Ta na sčítači konkrétního stojanu. V případě, že k něčemu takovému dojde náhodou, nedá se nic dělat. Jestliže je to „pravidlo“ jde o klamání zákazníka a takový případ je postižitelný. V každém případě, pokud máte pochybnosti o ceně, zvláště je-li ta na poutači příliš nízká, ověřte si ji prostě tím, že uvolníte čerpací pistoli a necháte naskočit na sčítači konkrétní údaj. Přitom ale stále ještě netankujte. Pak se rozhodněte, zda čerpat budete nebo odjedete jinam.

Mýtus č. 9: S kostkou cukru v nádrži neodjedete

To může být pravda, pokud se například cukr (nebo jiné cizorodé látky) dostanou do palivové nádrže, následně do palivového filtru a v nejhorším případě do vstřikovacích trysek a ucpou je - pak nic nefunguje. Vyčerpat nádrž a vyčisti ji je ještě to nejlevnější, zato vyměnit trysky a provést související opravy, to je nákladná záležitost. Proto, bez ohledu na to, co to je, pozor na cizí předměty v nádrži.

Mýtus č. 10: Automobil po nehodě exploduje

Samozřejmě, že vůz může po dopravní nehodě explodovat v důsledku úniku paliva z nádrže. To se však stává v poměrně vzácných případech. Jednak taková situace může nastat spíše, když jde o vůz tankující benzín, dále při vážném poškození samotné palivové nádrže a především při požáru vozidla. Ve filmech si filmaři „pomáhají“ výbušninou, aby vůbec došlo k explozi. Takže podle filmů věc rozhodně nesuďte. Proto při havárii neřešte prvotně otázku paliva, ale předně se postarejte o životy a zdraví pasažérů. Pak zavolejte lékaře, policii případně i hasiče.

zdroj: uamk